Marlanda Coco

Even voorstellen: Marlanda Coco, geboren te Paramaribo.
Portefeuille: Wonen en grote projecten
Contactpersoon voor: Amsterdam Oost
Ik ben sinds maart 2012 opnieuw stadsdeelraadslid voor de PvdA. In maart 2011 was ik tijdelijk raadslid.

Lees meer over mij

Verkiezingen

Waarom moeten Amsterdammers op mij stemmen?

Waarom in de politiek?

WMO (Zorg en Wonen

  Ik raakte in 2006 betrokken wij de nieuwe wet: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet houdt in dat mensen met hulp van de gemeente en mensen om hen heen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Via de gemeenten was er geen informatie over de nieuwe wet, Daarom werd ik ertoe gedreven om een handboek te schrijven: “Wat is de WMO”. Bestemd voor iedereen die vragen had over de WMO. Waar je terecht kunt met je vragen over de WMO? Over aanvragen WMO voorzieningen voor het huishouden, gehandicapten en ook voor diegenen die niet zo gemakkelijk of geen gebruik kunnen maken van de dagelijkse digitale snelweg “internet”.

Tijdens mijn bestuurlijk traject in Den Haag heeft een Stadsdeelvoorzitter mij benaderd en gevraagd waarom ik de politiek niet inga. Vanaf dat moment heb ik besloten dat dit het moment voor mij was om mee te doen, mee te denken en mee te beslissen voor mensen die daar zelf niet of minder toe in staat zijn. Ik richtte een Wmo-raad i.o. op en was tevens voorzitter in voormalig Stadsdeel Zeeburg, nu Amsterdam Oost. Omdat ik vond dat deze nieuwe wet een verkapte bezuinigingsmaatregel was van de overheid.

 

 

Waarom in de politiek?

Wat is belangrijk voor mij als kandidaat?

Dat Iedereen mee telt! Waar ik voor sta! Eerlijke kansen voor iedereen. Zoals ook ik de kans heb gekregen om door te leren. Momenteel telt niet iedereen mee! PvdA is nodig om ook te zorgen voor werkgelegenheid, wonen, onderwijs. Waarvoor ik me de komende jaren hard voor wil maken. Voor de belangen van vrouwen én mannen, zodat iedereen zich thuis voelt in Amsterdam Oost, ongeacht ras, seksuele geaardheid, religie, kleur of afkomst.

Waarom het belangrijk is om te gaan stemmen?

Een eerlijke kans op goed onderwijs? Toen ik op mijn 15e naar Nederland kwam was mijn studie keus economie. Toen liep ik tegen een achterstand van 2 jaar wiskunde aan. Geen achterstand in Taal! Dus moest ik achteraf een andere keus maken toen ik wilde gaan studeren. • Met gebruikmaking van de studiefinanciering en later als werkstudent heb ik toch mijn kansen gepakt op onderwijs en een betere toekomst. Daarom vind ik het zeer belangrijk dat mensen een eerlijke kans moeten krijgen, ongeacht het gezin waar je in geboren bent of wordt. Die kansen moet je dan wel zelf pakken, maar éérst moet je ze krijgen!

Werkgelegenheid:

Dat vrouwen geen gelijke kansen krijgen en geen eerlijke verdeling van inkomen, kennis en macht hebben. Dat is voor mij een doorn in het oog!
• inkomen - werkgelegenheid, lonen – vrouwen doen hetzelfde werk maar worden minder betaald/beloond, dat is oneerlijk tegenover vrouwen.)
• kennis –
• macht – in het bedrijfsleven, ambtelijk apparaat zie ik geen afspiegeling van de maatschappij.
• afspraken van 50/50 procent op alle niveau’s worden niet nagekomen.
• Vrouwen zijn over vertegenwoordigd in lage segmenten van de arbeidsmarkt o.a.: schoonmaakwerk, thuiszorg, mantelzorgers zijn zonder er voor betaald te worden.
• Belangrijk is dat inkomen en afkomst niet uit zouden moeten maken voor wat je kansen op de arbeidsmarkt betreft.

Waarom is uw stem belangrijk? Waarom moeten Amsterdammers op mij stemmen?

Ik woon in stadsdeel Amsterdam Oost en wil een bijdrage leveren aan een beter woon-, werk- en leefklimaat in mijn Stadsdeel. Door ook gebruik te maken van de talenten van mensen. Mij in te zetten voor de belangen van vrouwen én mannen, zodat iedereen zich thuis voelt in Amsterdam Oost, ongeacht ras, seksuele geaardheid, religie, kleur of afkomst.

Mijn motto is: Durf Lef Daadkracht

Foto's

Foto's van verschillende events

Vrouwenbijeenkomst

   

Campagne

   

2        
Keti Koti           Keti Koti
       
Vrouwenbijeenkomst 20144     Vrouwenbijeenkomst 2014     Campagne
       
Vrouwenbijeenkomst 2014     Diplomauitreiking     Vrouwenbijeenkomst 2014
       
      Keti Koti     Campagne

Kandidaat opvolger

1ste kandidaat opvolger Provinciale Staten Noord-Holland

Even voorstellen: Marlanda Coco

Oorspronkelijk kom ik uit Suriname. Ik ben geboren te Paramaribo, maar woon nu in Amsterdam (Stadsdeel Oost). Hiervoor woonde ik in Grootebroek (Gemeente Stede Broec - West Friesland). Ik ben getrouwd en heb een dochter en ook een kleindochter.

Inmiddels heb ik ervaring opgedaan op veel verschillende gebieden, zoals Onderwijs, Welzijn, Jeugdzorg, Emancipatie en Participatie. Ik ben auteur van het handboek “Wat is de WMO” (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zowel de wereld van de politiek als van het vrijwilligerswerk is mij vertrouwd. Ik heb een politieke en maatschappelijke achtergrond als beleidsambtenaar, FNV Bondgenoten, FNV Vrouwenbond en als consultant/coach/trainer op financieel gebied en sociale zekerheid.
Mensen kennen mij als “mensenmens” met altijd een luisterend oor. Niet alleen heb ik mijn wortels in Amsterdam Oost, ik heb tegelijkertijd heel veel affiniteit/binding met Noord-Holland, Noord-Holland Noord en West-Friesland. Vooral op de gebieden: wonen, werken, welzijn en mobiliteit.
Ik wil blijven opkomen voor die mensen die daar zelf niet of minder toe in staat zijn en het nog moeilijker zullen krijgen met de aankomende bezuinigingen voor de deur.
Daarom wil ik mij met nog grotere overtuiging(skracht) en creativiteit inzetten voor “Het moet eerlijker”.

 

Waarom juist lid van de Partij van de Arbeid?

Sociaal democraat ben ik van huis uit en ik kom al jaren op voor de sociaal economische zwakkeren binnen onze samenleving. Onze partij is een partij die opkomt voor iedereen. De basisprincipes van de PvdA zijn voor mij solidariteit - samen problemen oplossen - en emancipatie - mensen de kans geven zich zelf te ontplooien. Deze principes zijn mij van jongs af aan bijgebracht door mijn ouders. Niet iedereen krijgt kansen, of grijpt de kansen die er zijn. Wat mij bezighoudt is daarom hoe je anderen in staat kunt stellen de kansen wel te zien en iets daarmee te doen!

Dat kan bij uitstek in de Provinciale Staten want die heeft invloed op?

Werkgelegenheid, openbaar vervoer, wonen, natuur, milieu, ruimtelijke ordening. Sociale thema’s als Jeugdzorg, sport en cultuur komen ook aan de orde.

Tot slot: Waar maak ik mij sterk voor?

• Vergroten werkgelegenheid in de provincie; mensen moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen m.n.”Gelijke kansen voor vrouwen”, in het bijzonder zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.
• Goede bereikbaarheid openbaar vervoer, ook in de kleine kernen van Noord-Holland.
• Woongenot, betaalbare woningen voor jongeren en ouderen en dat het niet ten koste mag gaan van natuur, landschap en milieu • Goed onderwijs; dat kinderen het uiterste uit hun talenten halen, ongeacht het gezin waar ze in geboren zijn
• Participatie en communicatie, deze instrumenten inzetten om de herkenbaarheid van de provincie te versterken..

Marlanda Coco PvdA lijst 2 nummer 17

Aanbevelingen

Marlanda Coco

Een Gedreven, zakenvrouw, positief in het ondersteunen van vrouwen belangen. Beleidsmedewerker, Bondsraadslid, Commissielid Diversiteit FNV Bondgenoten, Denktank Diversiteit FNV Vrouwenbond

Eén van de ZMV-Topvrouwen in de FNV, Bestuurderstraject Rijksopleiding Instituut 2009 Oprichtster / Voorzitter WMO Raad i.o in Stadsdeel Amsterdam Zeeburg 2008 – 2010 Jarenlange juridische begeleiding van Asielzoekers te Medemblik / Vluchtelingenwerk Bewoners, Zelforganisaties, bijstaan ondersteunen met uiteenlopende maatschappelijke, juridische problemen en ondersteuning bij het opzetten van projecten, netwerken en stichtingen.
Studenten/promovendus ondersteunen bij onderzoek. Politieke Scholing van uit het ministerie van Binnenlandse zaken 2000 Actief in vrouwen organisaties in Amsterdam, thans zet zij zich in voor de FNV Vrouwenbond en FNV Bondgenoten. Adviseur Projectmanagement “ontwikkelingssamenwerking”Ghana/Mali.

Waarom Marlanda?
Zij is gezien haar achtergrond bij uitstek de vrouw die oog heeft voor details, en is een zeer goede spreekbuis naar diverse instanties, en overheden, voor de achterban.

Vanuit haar functie als beleidsmedewerker heeft zij oog voor diversiteit op alle fronten, en zij opnieuw een impuls kan geven voor PvdA op gemeentelijk niveau die voor het gevoel van velen de kiezers de afgelopen tijd bijzonder heeft teleurgesteld.

Samen met Marlanda, hopen wij de PvdA een steuntje in de rug te geven, om een comeback te maken in onze gelederen.

Ik ben trots haar aan u te presenteren, de belangen van onze medelanders te verdedigen in de Politieke Arena.

Leatitia Chin,

Contactvrouw/Intermediair
Contactvrouwenwerk Surinaamse vrouwen Purmerend
Aanbevelingsbrief: Verkiezingen Amsterdam Oost 19 maart 2014

Beste Marlanda,

Aanbevelingsbrief van Marlanda Coco

De reden voor deze brief is dat ik graag zie dat Marlanda terugkomt als raadslid in Amsterdam Oost. Zulke bestuurders die dichtbij de mensen staan heeft Amsterdam dringend nodig iemand die meevoelt met haar bewoners en vooral de zwakkeren onder hen ondersteunt waar nodig.

Marlanda, heeft een warme, gedreven persoonlijkheid en is heel sociaal voelend. Ze doet wat ze zegt en voelt heel goed aan wanneer je haar hulp nodig heb. Ze is betrokken bij wat er leeft onder de mensen en weet als geen ander wat de noden zijn in Oost en buiten Oost om. Ik woon in Amsterdam Noord.

Ik sta perplex van haar snelle reactie op telefoontjes en haar proactieve houding. Ik ben bijzonder geïnspireerd geraakt door haar verhaal over economische zelfstandigheid van vrouwen en kennis verbreden wat betreft Ict.
Durf lef en daadkracht heeft Marlanda zeker! Als ik naar haar luister heeft zij mij gemotiveerd om creatiever te worden zodat ik het idee van ondernemen verder ga ontwikkelen.

Ik leer veel van jou Marlanda, bedankt alvast voor alle steun.

Groetjes, Patricia en succes, je komt zeker terug in Oost.

 

Ik ben een vrouw van 35 jaar oud en door omstandigheden ben ik dakloos geworden.
Vanaf het moment dat ik dakloos werd ben ik een zekere en bijzondere vrouw tegengekomen. Deze geweldige vrouw genaamd Mw. Coco kwam met de juiste woorden en handelingen op mij af. De eerste indruk wat ik van haar kreeg was dat ze heel goed kan optreden als een volksvertegenwoordiger, ook een gewone vrouw. Ze betekent heel veel voor vrouwen en vooral vrouwen met kinderen. Ze staat je bij met alles en nog wat. Ik ben haar dankbaar. Ze is een échte volksvertegenwoordiger. Ik heb bij diverse plekken/organisaties en ook raadsleden aangeklopt maar ben door niemand geholpen. Stem op haar op 19 maart 2014. Ze staat op nummer 12, lijst 1 van de PvdA in Amsterdam Oost.

Groetjes. G. en kinderen

Contactformulier

Stel mij uw vraag!.

Vind mij ook op..